Priser

TIMEAVTALEN MÅ KANSELLERES SENEST 24 TIMER FØR RESERVERT TID FOR Å UNNGÅ BELASTNING. DERSOM DU IKKE MØTER, BLIR DU BELASTET 75% AV TIMEHONORAR

UNDERSØKELSE
Vi gjør oppmerksom på at vi tar avstand fra «lokkepriser» og helt bevisst har en pris våre undersøkelser som gjenspeiler den tiden som brukes til å gjøre en god undersøkelse. Vi søker alltid å gi pasienten faglige og nøkterne råd i tråd med det som er å anse som god odontologisk praksis.

Undersøkelse 30-45 minutter med 2 røntgenbilder, enkel puss og rens av tannsten og misfarging, utarbeidelse av kostnadsoverslag inkludert hygienetiltak. Undersøkelse med kortere varighet enn 30 minutter tidsdebiteres.

1435-1735
2 stk. røntgenbilder, bitewings280
Tannrøntgen210
Ortopantomografi (OPG)850
Bedøvelse250-300
Akuttkonsultasjon 30 minutter1325
Hygienetiltak pr. konsultasjon175, 300(rotfylling) 500(kirurgi)
Plastfylling
1 flate1250-1750
2 flater1850-2250
3 flater2400-2800
4 flater2650-2900
Rotfylling: Vanligvis gis kostnadsoverslag med fast pris etter antall kanaler i tannen.
1 kanal – 4950,–
2 kanaler – 5200,–
3 kanaler – 6400,–
4 kanaler – 6900,–
Kirurgi timehonorar allmennpraktiserende tannlege3800
Kroneterapi pr tann uten tannteknikk5900
Norsk tannteknikk ca. 2400–3000,– pr. krone
Importert tannteknikk ca. 1000–2000,– pr. krone
Tannbleking pr. skinne2500
Blekemiddel pr. tube230
Ukomplisert trekking av tann1750-2200
Midlertidig fylling timehonorar2650 (Hverdager etter kl 19.00, lør-, søn- og helligdag kr.3900)
Behandling av tannkjøttsykdommer, honorar2650.- (Hverdager etter kl 19.00, lør-, søn- og helligdag kr.3900)
Protesearbeider timehonorar uten tannteknikk2650 (Hverdager etter kl 19.00, lør-, søn- og helligdag kr.3900)
Generelt timehonorar
2650 (hverdager etter kl.19.00, lør-søn- og helligdag kr.3900)