Døgnberedskap

Grunnet endringer på beredskapsfronten på tannhelsefeltet i Oslo kommune høsten 2019, vil TANNAKUTTEN-Oslo Private Tannlegevakt utvide tilbudet til akuttpasientene og ha etablert døgn-beredskap.

Fra fredag 27.september 2019 utvides våre regulære åpningstider og vi vil i tillegg ha utrykningsberedskap hele døgnet.

Oslo kommunale tannlegevakt i Schweigaardsgate har lagt ned i høst, de har flyttet og de tar ikke lenger imot andre enn de pasientene som tilhører de offentlig prioriterte gruppene (barn under 18, institusjonspasienter, LAR-pasienter osv.). Åpningstidene og tilbudet deres er kraftig redusert.

Utenom deres åpningstider vil vi ta ansvar for også de som tilhører de prioriterte gruppene.

TANNAKUTTEN-Oslo Private Tannlegevakt har som den nå eldste og ledende tannlegevakten i Oslo med tilbud til hele befolkningen, betydelig kompetanse og erfaring på akuttfeltet. Vi mottar daglig henvisninger fra tannlegene i Oslo og distriktene rundt.

  • Pasientene gis timeavtale pr telefon, dette for å redusere ventetid hos oss.
  • Betaling foretas med kort eller kontanter, vi sender ikke med faktura.

 

Våre åpningstider fra fredag 27.september er:

Mandag-fredag:
08.00- 19.00

Lørdag:
10.00-15.00

Søndag, off.høytidsdag/helligdag:

10.00-14.00

Adresse:
TANNAKUTTEN, Oslo Private Tannlegevakt AS,
Hansteensgate 3,
0253 Oslo

Telefon i åpningstiden:
81500345 (fra utlandet: +47 23084120)

Beredskap med utrykning utenom åpningstid:
Tlf. 91191001

Epost: post@tannakutten.no